Не ја конзумирај културата, КРЕИРАЈ НОВА е мотото на нашето здружение. Отворено е за сите индивидуалци и групи кои преферираат да прават креативни “ментални” вежби, за сите кои сакаат да се изразат преку било која уметничка форма.

 

Нашата организација е непрофитна. Сите наши проекти се остваруваат со ресурси кои ни се достапни: нашата волја, нашата креативност и нашето време.

Асоцијација 615 е извор на идеи и креативност, место каде младите можат ефективно и ефикасно да го искористат нивното слободно време, да остават трага во нивното постоење и да допринесат за опшеството.

Нашите цели ги остваруваме преку организирање на културно уметнички настани на места каде што има минимални услови како што се: запуштени фабрики, подземни гаражи, рурални средини, места кои што му даваат ново значење на зборот забава.

За 4 години постоење, горди сме да истакнеме дека имаме остварено преку 30 проекти: тренинг курсеви, младински размени, концерти, изложби, еко-настани, каде активно учество имаат земено преку 3000 млади луѓе. Исто така имаме поддржано повеќе од 10тина проекти од други партнерски организации.

Овие можности ни даваат шанса да ги развиваме нашите вештини, како и на сите кои се дриектно вклучени во нашите активности.

Кој може да биде член на Асоцијација 615?

Секој оној кој e Креативен, Продуктивен, Активен, Позитивен, има некакво познавање од мултимедијална уметност, поседува желба за учење и најважно да го споделува своето знаење со останатите членови

Биди дел од 615 Асоцијација! Приклучи се

Основачи: Александар Циндриќ, Иван Литовски, Благојче Неделковски, Иван Циндриќ, Виктор Литовски