Шојма ново?!

shojma_novo

Име: Шојма ново?!
Локација: подземни гаражи – комплекс Шехерзада
Датум: 26.11.2010
Артисти: Т:Zobe, Robotek, Dimitar Dodovski


Опис: Секој човек во себе има неоткриен талент, непоттикната креативност, желба да оствари нешто за да се покажи во општеството. На луѓето им е потребно да се случи и да видат нешто необично, нешто ново и меѓу себе често се прашуваат ШОЈМА НОВО? Во потрага по нови информации и теми за разговор. Секоја случка што не е во склоп со нормалниот тек на работите во општеството е нешто ново, секоја активност која го прави човекот да се оддели од останатите припадници во општеството е нешто ново, секоја акција која резултира со несекојдневен резултат е нешто ново.

[cvg-video videoId=’6′ width=’640′ height=’480′ mode=’playlist’ /]