3 години 615

3god 3 години 615
18.02.2013
За три години постоење, горди сме да истакнеме дека имаме остварено преку 20тина проекти, и исто така имаме учествувано и поддржано повеќе од 10 проекти.
На овој линк можете да ги прегледате сите наши проекти.
На овој линк можете да ги прегледате видео клиповите од нашите проекти.