Movement festival

Movement

“The Movement Electronic Music Festival” се одликува со пет  подиуми, над 100 артисти, достапна Wi-Fi конекција, VIP дел лоциран на сцената и поазди сцена, десетици официјални ‘after parties’ низ градот, интерактивен технички центар со најсовремена опрема и неколку уметнички изложби со цел да се стимулираат сетилата. Над 107.000 луѓе ширум светот присуствуваа на овај фестивал во 2012.

Повеќе информации за овој фестивал можете да прочитате на официјалниот веб сајт: http://movement.us/about/