Направете музички инструменти од оружје

Еве една интересна идеа како најпаметно и најкреативно да го искористите оружјето доколку го имате во ваша близина.