Импресивна аудио – светлосна инсталација во стар запуштен авион