GLOBAL GAME JAM ВО БИТОЛА И СКОПЈЕ

На 20ри Јануари започнува најголемиот интернационален настан за креирање игри Global Game Jam. Овој 48 часовен настан во нашата земја ќе се одржи на две локации и тоа:

  • Совет на Општина Битола во Битола
  • Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) во Скопје

Македонија учествува по петти пат, а минатата година настанот се одржа на 611 локации во 93 земји и беа создадени повеќе од 6866 игри.

Агенда:

16143002_1372018999483631_5847067749929867219_n