Animator par excellence

Гледајте го овај одличен спој на човечки движења со анимирани елементи. Се работи за видео Nuance креирано од Marc-Antoine Locatellia.