Тони Димитров

t.dimitrov

Тони Димитров – културен продуцент и културен истражувач, радио водител и радио активист, филозоф и комуниколог, поет и планинар … но исто така и звучен уметник, DJ, дизајнер, организатор, сопственик на музичка етикета, со седиште во Скопје, Македонија. Кога е дома и не патува зафатен е со различни активности, од областа на музиката, уметноста и филозофијата кои се очигледно главниот фокус на неговиот интензивен начин на живот, но и други проекти, вклучувајќи читање и пишување, радио и теренски снимки, издавање музика и организирање на музички/уметнички настани, цртање и дизајнирање.

Неговите радио програми на музичкото радио Канал 103 се посветени на современата електронска музика (емисијата Post Global: концептуална емисија за нова музика) и дискусии на широк опсег на теми кој го окупираат животот на човекот во современото доба (емисијата Музика и Политика: радио магазин за нова музика и политички дискурс). На страна од ова, неговите скорешни активности се поврзани со други музички/уметнички /културни проекти како што се Post Global recordings, Acid Fake recordings, Tiny Noise festival, Radia, Upgrade, Kanal103, Line Initiative and Movement, Produkcija, Solis и многу други …