2022 година

СМОТРА #10 фестивал

По девет непрекинати изданија, обединувајќи ги најдобрите таленти успеавме да изградиме и одржиме фестивал кој претставува дестилатор на најдобрите...
Инфо, Проекти