Инфо

Арктичките звуци на Geir Jensen aka Biosphere

Сместен во северниот дел од Норвешка, во областа Тромс, градот Тромсо е распространет на неколку острови меѓусебно поврзани со мостови и тунели и населен со...